Collectieve arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid
Artikel

Collectieve arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid

Stonehenge Consultancy is dé specialist als het gaat om de relatie tussen (collectieve) arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid. De basis voor onze inzichten werd gelegd gedurende de lange periode waarin we als OR-lid, vakbondsbestuurder en cao-onderhandelaar actief waren in Nederland.

Arbeidsvoorwaardenonderhandelingen en cao-afspraken lijken zich vaak te concentreren op loonontwikkeling in relatie tot koopkracht, maar in de kantlijn werden (en worden) veel meer afspraken gemaakt die direct of indirect te maken hebben met de inzetbaarheid van werknemers.

Als auteur hebben we bijgedragen aan de nieuwe 3e druk van ‘Een leven lang inzetbaar?’, hét handboek voor duurzame inzetbaarheid onder redactie van Annet de Lange en Beatrice van der Heijden. In deze bijdrage (hoofdstuk 5) wordt uitgebreid ingegaan op de historie en de ontwikkelingen in het domein van arbeidsvoorwaardenoverleg en inzetbaarheid. Daarnaast is er een uitgebreide beschrijving opgenomen van alle maatregelen die er in de praktijk al zijn, maar als zodanig niet altijd worden herkend. En er zijn aanbevelingen hoe een gericht arbeidsvoorwaardenbeleid kan bijdragen aan een betere en bredere inzetbaarheid van werknemers binnen organisaties.

Om deze toch wat theoretische verhandelingen te vertalen naar de praktijk hebben wij ook twee concrete producten ontwikkeld: de ‘Masterclass Collectieve Arbeidsvoorwaarden en DI’ en de DIA-scan. De masterclass is vooral bedoeld om Hr-directeuren, beleidsmakers en sociale partners meer inzicht te geven in het speelveld, maar vooral ook handvatten aan te reiken om het onbenut potentieel te onderzoeken en verder te ontwikkelen. De DIA-scan is een meetinstrument om op bedrijfs- of sectorniveau een beter inzicht te krijgen in wensen/verwachtingen/mogelijkheden van werknemer én werkgever.

Uiteraard zijn wij benieuwd hoe hoofdstuk 5 u bevalt! Hebt u het nog niet gelezen?. Het boek is hier te bestellen.

Wilt u meer weten over de masterclass? Klik dan hier.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van de DIA-scan voor uw organisatie? Klik dan hier.