Stonehenge Consultancy

Specialist in arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid

Ontdek hoe Stonehenge Consultancy u kan helpen bij het ontwikkelen van van duurzaam werkgeverschap.

Doe de DIA Scan© Hét instrument voor gericht arbeidsvoorwaardenbeleid

Stonehenge Consultancy

Hoe ontwikkelt u een goed arbeidsvoorwaardenbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid?

Veel organisaties zijn al bezig met duurzame inzetbaarheid. Dit is ook hard nodig om op de middellange en lange termijn gezond en competitief te blijven. Maar vaak blijkt dat duurzame inzetbaarheid een lastig begrip is. We herkennen de noodzaak, maar de concrete vertaling naar de werkvloer blijkt (soms) lastig.

Duurzame inzetbaarheid kent diverse ‘aanvliegroutes’ en één daarvan is gericht arbeidsvoorwaardenbeleid. Hoe kunnen we ons arbeidsvoorwaardenreglement, onze cao of ons sociaal plan zo vormgeven dat het een wezenlijke bijdrage levert aan een betere en bredere inzetbaarheid van werknemers?

Laat dát nu net onze specialiteit zijn!

Elke sector of organisatie heeft haar eigen specifieke kenmerken. Uiteraard ziet u die terug in het ontwerp van onze aanpak. En die aanpak ontwikkelen wij samen. Wij helpen met het verwerven van kennis en inzicht om er vervolgens een echte ontdekkingsreis van te maken. Daarmee garanderen we een gedegen inhoud en voldoende draagvlak bij alle stakeholders.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!