Training Ondernemingsraad en Arbeidsvoorwaarden

Workshop Arbeidsvoorwaarden en OR

De onderhandelingen over samenstelling en wijziging van collectieve arbeidsvoorwaarden vindt traditioneel plaats in overleg tussen werkgevers en werknemers. In een groot aantal gevallen speelt de vakbond hierin een belangrijke rol.

We zijn echter ook dat het speelveld rondom arbeidsvoorwaardenoverleg verandert. Vakbonden verliezen in sommige sectoren veel leden en daarmee een deel van hun draagvlak. Er ontstaat veel meer ruimte voor ondernemingsraden om die onderhandelingspositie over te nemen of aan te vullen. Soms bestaat er al ruimte voor een OR.

In deze training van 2 dagdelen geven wij inzicht in ‘arbeidsvoorwaardenvorming’, zoals dat nu plaatsvindt. Wij laten u vervolgens zien hoe arbeidsvoorwaardenpakketten zijn opgebouwd en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden. In het tweede gedeelte kijken we naar de rol en de speelruimte voor de OR nu en in de toekomst.
Op het einde van de training heeft u voldoende inzicht in het fenomeen ‘arbeidsvoorwaardenvorming’ en kunt u bepalen welke ruimte er bestaat voor uw eigen OR om hier meer invloed op uit te oefenen.

Inschrijven kan als voltallige OR, waarbij ook de mogelijkheid bestaat om de training in company te organiseren.