Zijn vakbonden nog nuttig?
Artikel

Zijn vakbonden nog nuttig?

Vakbonden hebben de naam ouderwets te zijn. Ze zijn alleen uit op conflicten, vinden staken ‘normaal’ en komen vooral op voor de belangen van hun oudere leden. Maar kloppen deze aannames eigenlijk wel. Het NIDI zocht het uit en kwam tot een aantal verrassende (of toch niet?) conclusies.

Vakbonden zetten zich breder in dan alleen in geval van conflict en staking. En ook jongeren zien toegevoegde waarde in de inzet van vakbonden. Maar ze worden minder snel lid van een vakbond. Waarom dat is wordt in dit artikel verder uiteengezet.

Wil je meer weten over het onderzoek van NIDI? Klik dan hier.