Psychische gezondheid frustreert arbeidsmarkt
Artikel

Psychische gezondheid frustreert arbeidsmarkt

Wordt werken en psychische gezondheid een onbeheersbaar fenomeen? Het begint er zo langzaam op te lijken. Op 14 maart 2022 rapporteerde het CBS dat 4 op 10 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werden toegekend vanwege psychische klachten. (Lees hier het bericht).

De toename van psychische klachten is een trend die zich al jaren manifesteert. Echte harde oorzaken kan ik er niet voor aanwijzen, maar mijn vermoeden is dat een disbalans werk – privé hier een zeer belangrijke bijdrage aan levert. Ook schuldenproblematiek is iets wat steeds vaker voorkomt en negatieve effecten heeft op het arbeidsvermogen.

Normaal gesproken zou je zeggen: “Overheid, kom in actie!”. Maar in dit geval lijkt dit juist averechts te werken. In het jaarverslag van het UWV, geeft bestuursvoorzitter Maarten Camps aan dat door een tekort aan verzekeringsartsen de wachttijd voor WIA- beoordelingen blijft stijgen. (Lees hier het bericht). Nieuwe kabinetsplannen zullen de wachttijden alleen maar verlengen als de plannen uit het coalitieakkoord worden doorgevoerd.

Moeten we dan maar op onze handen gaan zitten? Dat lijkt me geen optie. Het wordt alleen maar belangrijker om te investeren in fysieke en psychische gezondheid in relatie tot werk. Dit vereist meer dan ooit een programmatische aanpak. Stevige analyses en een op maat gemaakt plan van aanpak waarbij alle aspecten van inzetbaarheid in onderlinge samenhang met elkaar worden aangepakt. Pas dan zijn we in staat om de werknemer te behouden voor onze werkprocessen.

Hoe je dat doet? Ik leg het graag uit.

Kijk hier voor onze aanpak en tools.

Foto:© Hollandse Hoogte / David Rozing