Politie acties: niet alleen voor het geld!
Artikel

Politie acties: niet alleen voor het geld!

Er lijkt een voorzichtige tendens te bespeuren dat cao-overleg niet alleen maar wordt gedomineerd door geld, maar zeker ook door vraagstukken rondom gezondheid, veiligheid en arbeidscapaciteit.

Daarmee ontstaat ook de vraag: ‘is de cao-tafel wel de plaats waar deze discussie gevoerd moeten worden? En bestaat er een onderlinge samenhang?”

Zeer interessante vraagstukken, waar ik me de komende periode maar eens verder in ga verdiepen.

Lees hier het artikel.