Inflatie torenhoog!
Artikel

Inflatie torenhoog!

Dat de inflatie torenhoog zou worden wisten we eigenlijk al wel. In dit bericht kunt u er meer over lezen.

Dat een hoge inflatie niet direct tot hogere lonen leidt is niet zo vreemd. De meeste lonen stijgen als gevolg van cao-onderhandelingen, maar die vinden vaak pas op een later moment plaats. Vroeger kenden we nog wel de automatische prijscompensatie, maar die komt nog zelden voor. En daar waar hij nog bestaat zal hij zeker onder druk komen te staan. Werkgevers zullen niet in alle gevallen de stijgende personeelskosten kunnen doorbelasten naar hun klanten. Ook is nog onduidelijk hoe alle compensatiemaatregelen van de overheid zullen uitpakken.

Een erg ongewisse tijd dus!