Masterclass Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid

Masterclass Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid

Collectieve arbeidsvoorwaarden zijn voor werkgevers en sociale partners een belangrijk instrument om richting te geven aan duurzame inzetbaarheid. In de praktijk gebeurt dit vaak al, maar vaak zien we dat het specifieke inzicht rondom de relatie tussen arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid ontbreekt.

In deze masterclass (2 dagdelen) behandelen we allereerst duurzame inzetbaarheid als fenomeen in relatie tot het traditionele arbeidsvoorwaardenoverleg en bekijken we daarbij naar een aantal algemene uitgangspunten. In het 2e gedeelte wordt nader ingezoomd op specifiek bedrijven en/sectoren en gaan we onderzoeken hoe we kunnen komen tot een meer gericht arbeidsvoorwaardenbeleid dat werknemers beter en breder inzetbaar maakt.

Deze masterclass is bedoeld voor professionals die al enig kennis hebben rondom het begrip duurzame inzetbaarheid en specifieke interesse hebben in arbeidsvoorwaardenoverleg in brede zin.
Voor deze masterclass kunt u ook zelf specifieke onderwerpen inbrengen.