Kosten Baten Tool duurzame inzetbaarheid

Kosten Baten Tool duurzame inzetbaarheid

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Maar welke keuzes kunt u maken en welke keuze levert dan eigenlijk het meeste op?

Die vragen waren in 2015 aanleiding voor TNO om samen met NPDI partners de Kosten Baten tool Duurzame Inzetbaarheid (KOBA-DI) tool te ontwikkelen.

De KOBA-DI tool gebruikt de nieuwste landelijke referentiegegevens uit de NEA/WEA (TNO) en gegevens van de organisatie om snel uit te rekenen welke productiviteitsverbetering een organisatie ongeveer zou kunnen bereiken met investeringen in duurzame inzetbaarheidsbeleid. De KOBA-DI tool drukt die verbetering uit in een ‘verspillingsreductie’ of ‘besparing’. De KOBA-DI tool helpt u zo om de meest kansrijke duurzame inzetbaarheidsmaatregelen te kiezen om op verantwoorde wijze het maximale uit het personeel te halen.

Hoe werkt het?

Organisaties verzamelen een aantal cijfers rondom de inzetbaarheid van hun medewerkers en vullen deze gezamenlijk met een adviseur in. Hoeveel werknemers ervaren een goede gezondheid, hoeveel medewerkers missen actuele kennis en vaardigheden, welk percentage medewerkers heeft plezier in het werk, hoeveel werknemers zijn mantelzorger, etc.? Deze en meer vragen zijn direct te vertalen in productiviteit(verspilling) en daarmee in kosten.

Met behulp van de KOBA-DI tool krijgen organisaties inzicht in de aan duurzame inzetbaarheid gerelateerde productiviteitsverspilling, en welke keuzes het meeste opleveren.

Webinar