Bedrijfsscan / Oriëntatiescan / Middelenscan

Bedrijfsscan / Oriëntatiescan / Middelenscan

Om in de oriëntatiefase een goed beeld te kunnen krijgen van waar u staat als het om duurzame inzetbaarheid gaat kunnen wij een aantal tools aanreiken die u helpen dit inzicht te verkrijgen.

De door TNO ontwikkelde Oriëntatiescan, de Bedrijfsscan en de Middelenscan zijn hierbij de meest gebruikt. Ook zijn er diverse meetinstrumenten die zich richten op de positie van de leidinggevenden binnen uw organisatie.

Voor gebruik van de diverse scans worden vragenlijsten gebruikt die aangeboden worden via net platform van Johan B.V.. Belangrijk voordeel hierbij is dat voldaan wordt aan alle geldende voorschriften rondom AVG en dat terugkoppeling plaatsvindt via professionele dashboards.

Wil je meer weten over alle scans die beschikbaar zijn? Klik dan hier.