Programmamanagement

Het invoeren van succesvol beleid rondom duurzame inzetbaarheid is meer dan alleen het faciliteren van werknemers. Het vergt een gedegen aanpak, waarbij niet alleen interventies belangrijk zijn, maar vooral het antwoord op de vraag WAAROM ze belangrijk zijn.

Onze aanpak gaat uit van een integrale benadering van problematiek rondom inzetbaarheid. Het verkrijgen van inzicht staat voorop. Waar staan we met ons bedrijf en vooral: waar willen we naar toe?

Pas als dat duidelijk is kun je programmatisch aan de slag om het beleid echt vorm te geven.

In de oriëntatiefase en in de interventiefase hebben we diverse tools en scans tot onze beschikking. De meeste daarvan zijn ontwikkeld samen met TNO en zijn dus ook wetenschappelijk gevalideerd.

Maatwerk betekent hier dat we van bedrijf tot bedrijf kijken wat u nodig hebt en wat u zelf als in huis heeft. Onze inzet wordt hierop afgestemd: uw wens staat dus centraal!